Proinvest - Daniel Kowalczyk

* jest to tylko symulacja kredytu